Skarv fra Nordjylland endte sine dage i Sønderjylland

En af natures store udfordringer i disse år er skarven. Sammen med sælerne, der også er tiltaget i stort antal, udgør skarven et stort problem for bl.a erhvervsfiskerne og lystfiskerne. Hos erhvervsfiskerne ødelægger og æder de i tonsvis af spisefisk. Man kunne have skarven mistænkt for at være årsagen til ålekvabbens store nedgang. – Hvor længe siden er det du sidst har fanget en ålekvabbe? I Vidåen i Tønder gør skarven store indhug i den beskedne bestand af snæbel.

Skarvens fjender? Havørn og jægere?

Problematikken med skarven er, at den ingen naturlige fjender har. Selvom antallet af havørne er mangedoblet her i landet ser det ud til at havørnen har nemmere ved at fange andre byttedyr. Der er faktisk kun jægerne tilbage, der gennem regulering kunne holde bestanden nede på et tåleligt niveau. Desværre viser det sig ofte, at jagt og regulering ikke er nok. Bare se på det store antal af bramgæs, der æder græsset væk fra fårene ved Marsken. Vil man se skarv behøver man ikke bevæge sig mange kilometer i 2019. I dag findes der skarv i selv den mindste vandpyt. Et kig i de forskellige havnebassiner rundt omkring er med til at bekræfte den stærke bestand. Og når man først har set skarv bakse rundt med små ål, fladfisk og andet, så forstår man måske godt, at det jo koster meget mere på bundlinjen end vi kan forestille os. En anden oplevelse, som erhvervsfiskerne kan tale med om er de fisk, der bliver ødelagt gennem hug fra skarvens næb. De kan ikke sælges. År tilbage blev skarvbestanden holdt nede på et acceptabelt niveau ved at sørge for at æggene i rederne blev ufrugtbare. Den metode er dog stoppet i dag. Syd for grænsen har de samme oplevelse med en meget stor bestand af skarv. Det samme gælder de nordiske lande. En løsning, udover at der foretages reguleringsjagt, er ikke på hånden.

Skarv fløj 280 km

Forleden blev en skarv nedlagt ved regulering i det sønderjyske. Og dette eksemplar kunne fortælle lidt gennem en ring. Skarven var nemlig blevet ringmærket den 22. maj 2014 som unge i Frederikshavn. Skarven blev nedlagt i marts måned i Sønderjylland. Den var fløjet 280 kilometer fra Frederikshavn.

Skarven her blev 5 år gammel før den blev nedlagt. Den blev ringmærket i 2014 i Frederikshavn og blev nedlagt i marts måned i år i Sønderjylland. Foto: Erik Egvad Petersen.
Ringmærkning af fugle kan være med til at kortlægge deres leveområde og meget mere. Et korrekt billede får man dog kun ved ringmærkning af et stort antal fugle. Foto: Erik Egvad Petersen.
Skarven er hård ved fiskebestanden overalt hvor redekolonierne er – den har ingen naturlige fjender. Det er næsten udelukkende jægerne, der gennem regulering kan være med til at holde antallet nede. Skarven er dog ikke et jagtbytte i den forstand, og derfor er der ikke mange jægere, der bruger tid og krudt på den. Foto: Erik Egvad Petersen.