Nordea-fonden: Søg støtte fra kyst-puljen

Nordea-fonden uddeler i år op til 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Måske kan din forening søge støtte til en aktivitet indenfor et eller flere af fondens støtteområder sundhed, motion, natur og kultur?

 

 

For at søge kyst-puljen skal projektet have en stærk relation til Danmarks kyster – og foregå ved eller i havet.

 

Søg om støtte til dit kyst-projekt

Har du et projekt, som kan bidrage til flere gode liv på Danmarks kyster? Lige nu kan du søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i vores kyst-pulje til aktiviteter, som styrker fællesskaber over hele landet.

– Før du sender din ansøgning, anbefaler vi, at du får en hurtig vurdering af dit projekt. Udfyld det simple skema via linket og få i løbet af syv hverdage svar på, om det er relevant for dig at søge.

 

Få en vurdering af din kyst-idé – to ansøgningsrunder

Nordea-fondens kyst-pulje på 50 mio. kr. uddeles i to ansøgningsrunder i 2018.

 Ansøgningsrunde: 27. februar til 1. maj 2018. Ansøgere får svar ultimo september.

Ansøgningsrunde: 2. maj til 1. juli 2018. Ansøgere får svar ultimo oktober.

Få sparring på din projektidé

Nordea-fonden besøger i marts 2018 seks danske kyster for at give foreninger og ildsjæle sparring på projektidéer, der kan bidrage til gode liv ved de danske kyster.

Mød Nordea-fonden til en skål suppe og en snak om dit projekt i Holbæk 13. marts, Vordingborg 14. marts, Kerteminde 15. marts, Slettestrand 20. marts, Hou 21. marts og Ribe 22. marts.

Kriterier for at søge kyst-puljen

For at komme i betragtning, skal projektet:

Have en stærk relation til Danmarks kyster

Indeholde, understøtte eller igangsætte aktiviteter, der foregår i umiddelbar nærhed af eller i havet – dvs. ved strande, havne, fjorde, bælter, i havet og lignende

Indeholde aktiviteter, der relaterer sig til et eller flere af følgende områder: Sundhed, motion, natur og kultur

Styrke fællesskaber i lokalsamfund

Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet

Indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange

Overholde gældende love og regler samt have de relevante tilladelser og tilkendegivelser på plads

Igangsættes inden for et år fra uddelingstidspunktet

– Vi lægger desuden vægt på:              

At projektet baserer sig på eller etablerer nye partnerskaber lokalt

At projektets aktiviteter bidrager til liv på kysterne hele året rundt

At projektet i videst mulige omfang tager hensyn til forskellige interessegruppers behov i det samme kystområde

Alle områder af Danmark kan søge, men projekter uden for de større byer, herunder på landets småøer, vil blive prioriteret

I kyst-puljen støtter vi ikke:

Projekter ved søer, åer, moser eller andre steder uden nærhed til kysten

Klima- og kystsikringsprojekter

Projekter der kan karakteriseres som kommunale og regionale kerneopgaver

Aktiviteter der er afviklet inden en eventuel uddeling

Almindelig drift herunder løn og honorar, såfremt det udgør hoveddelen af det ansøgte beløb

Projekter som ikke har tilladelser på plads fra relevante myndigheder inden for gældende love og regler

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner, kommuner m.fl. – dvs. almennyttige og nonprofitorganisationer – kan søge.

Vi støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, I/S, ApS m.v.).

Hvor meget kan man søge om?

Der kan søges mellem 100.000 og 1.000.000 kr. inkl. moms. Projektets budgetsum skal være på minimum 100.000 kr. inkl. moms.

Det er muligt at søge om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved kommunale eller regionale projekter skal egenfinansieringen udgøre et beløb, der tilsvarer det ansøgte.

Gode råd til ansøgere

Før du søger, så undersøg om dit projekt ligger inden for et eller flere af de områder, Nordea-fonden støtter: Sundhed, motion, natur og kultur. Er du i tvivl, så start med at sende dit projekt ind til kyst-vurderingen og få svar i løbet af syv hverdage.

Husk, at dit projekt skal være almennyttigt, non-profit, tilgængeligt for mange og have en stærk relation til kysten.

Sørg for at dit projekt overholder gældende love og regler samt har de relevante tilladelser og tilkendegivelser på plads. Både midlertidige aktiviteter og varige faciliteter nær kysten kan kræve tilladelse fra myndighederne (typisk både kommune og Kystdirektorat m.fl.)

Beskriv hvordan dit projekt bygger på en stærk idé, der bidrager til flere gode liv på Danmarks kyster.

Beskriv hvordan dit projekt vil blive forankret lokalt og leve videre efter realisering.

Vær omhyggelig og præcis i din ansøgning. Send først ansøgningen, når du er sikker på, at den ikke kan blive bedre.