Langeland: 45.000 havørreder mundingsudsat

Langeland: Nye smolt er sat ud

Fiskene skal tiltrække turister og hjælpe med at restaurere vandløb.

Som altid var det en festlig dag, da der for nogle uger siden blev sat smolt ud i på Langeland. Der er tale om mundingsudsætninger, hvor de små fisk skal have ferskvand fra de Langelandske vandløb i ”næsen”, inden de svømmer ud i havet. På den måde får de den bedste forudsætning for at finde tilbage til et af vores vandløb, når de har vokset sig store og skal op i vandløbene for selv at gyde. Det melder Langeland Kommune ud i en pressemeddelelse.

45.000 små havørreder blev sat ud 6 steder på Langeland. De unge ørreder er på 17-20 cm, der lige er blevet klar til livet i havet. De små fisk skal være med til at styrke den fynske bestand af havørreder til et bæredygtigt niveau og tiltrække sportsfiskere. Langeland Kommune har gennem en årrække sat smolt ud.

På Langeland er der blevet udsat 45.000 havørreder ved mundingsudsætninger. Pressefoto

Langeland Kommune styrker formidlingen af naturen både for langelændere og for turister. Det sker blandt andet via skilte og plancher ved naturområder, som informerer om naturen og kommunens arbejde med at styrke den. Derudover arrangerer kommunen guidede ture om naturen på Langeland.

Kommentar: Det Langeland Kommune gør er fantastisk. Det eneste rigtige er disse mundingsudsætninger. De giver bonus på mindst 2 måder: Skarvens snydes for let føde og lystfiskerne får fisk på kroge meget hurtigere end hvis udsætningen var foregået langt oppe i vandløbet. I det sønderjyske kunne man med fordel kigge i de gamle udsætninger i Aabenraa Fjord. Her blev der også lavet mundingsudsætninger for 30 å siden. Og det gav bonus. I sidste uge blev der udsat fisk langt oppe i Vidåsystemet. Godt for både skarv og gedde. Bare at komme forbi snæbelsøen og ud i Vadehavet vil være en olympisk bedrift for disse ørreder. Det er, sjovt nok, tilsyneladende nemmere at fange en laks end en havørred i Vidåsystemet på trods af store udsætninger af ørreder.

I Aabenraa er der, mystisk nok, slet ikke udsat ørreder denne gang. Der er ingen fisk på udsætningsplanen. Hvorfor mon? Det er jo nok ikke fordi lystfiskerne vælter sig i havørreder i Aabenraa fjord. Tværtimod.

Tillykke til Langeland Kommune, til lystfiskerne og turisterne på Langeland i de kommende år.

Måske skal vi lystfiskere være bedre til at fortælle hvorfor vi vil have udsat fisk i vandet: Fordi vi så kan fange dem med stang og snøre.

Erik Egvad Petersen – Jeg er derude….