AFLYST! Forårskonkurrence på Als for lystfiskere

Konkurrencen er aflyst – afholdes i maj måned i år…..

 

Tag ud og knald den største havørred og vind et fedt Stella fiskehjul til kr. 5.600……

 

Det er sportsfiskerne på Als, der igen afholder den traditionelle fiskekonkurrence – Forårskonkurrencen. Det sker i dagene 2. marts til og med 4. marts – om søndagen skal fisken være vejet senest kl. 16.30 i klublokalet.

 

Konkurrenceregler (uddrag)

Alle med gyldigt deltagerkort kan deltage. Deltagerkort skal være indløst inden konkurrencens start. Konkurrencens varighed er fredag kl.00.00 til seneste tidspunkt for indvejning søndag kl. 16.30. Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang, snøre og agn fra kysten fra Skomagerhus i syd til Kolding Havn i nord.   Der må kun fiskes med 1 stang. Mindstemål: Havørred / regnbueørred 42,0 cm. Torsk (indvejes opskåret og renset) 50,0 cm. For alle ørredfisk, der indvejes i konkurrencen, gælder som minimumskrav Fultons formel for kondition. Ved ens vægt vinder korteste fisk.  Bemærk, at der måles efter den af NASS-udvalget fastsatte og tillempede vægt/længde-tabel, der gælder for alle konkurrencer arrangeret af de 4 foreninger og klubber på Als.  Se den på www.syddanske.dk.

 

Indvejning: Fredag 17.30 – 18.00   Lørdag 17.30 – 18.00   Søndag 16.00 – 16.30  Indvejning foregår i Syddanske Lystfiskeres klublokale,  Sundsmarkvej 74, Sønderborg.   Deltagerkort skal forevises ved indvejning.  Der kan kun vindes 1 (en) præmie i hver gruppe pr. deltager kort. 8. Præmieoverrækkelse finder sted søndag mellem kl. 16.30 og  17.30.  Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af arrangementsledelsen, der forbeholder sig ret til at afvise fisk, som findes uværdige.

 

Weekendens program: Fredag, den 2. marts kl. 00.00  Fiskeriet starter. Der må fiskes hele døgnet.   Kl. 17.30 – 18.00   Indvejning i klublokalet, Sundsmarkvej 74. Lørdag, den 3. marts kl. 00.00 – 24.00  Fiskeriet fortsætter. Der må fiskes hele døgnet. Lørdag er der indvejning fra kl. 17.30 – 18.00.  Søndag er der indvejning kl. 16.00 – 16.30.  Indvejning i klublokalet, Sundsmarkvej 74. Fiskeriet fortsætter lige så længe, du har lyst. Husk dog seneste indvejningstidspunkt, hvis du vil deltage i konkurrencen.   Søndag kl. 16.30 – ca. 17.00:  Salg af amerikansk lotteri med mange flotte præmier.   Kl. ca. 17.00  Velkomst.  Præmiering af den flotteste fisk fra hver af de 3 konkurrence dage.  Den egentlige præmieoverrækkelse til weekendens dygtige og  heldige fiskere.  Lodtrækning på deltagerkort.  Trækning af amerikansk lotteri. 

 

Bemærk de nye kvoter for havørred fanget i Nybøl  Nor (2 stk. pr. dag) og torsk fanget i den vestlige  Østersø (3 stk. pr. dag).

 

 

Betal via netbank eller mobilepay

I år kan du også betale for deltagelse i konkurrencen via netbank. Kr. 100,- for senior og kr. 50,- for junior. Indbetaling skal ske til konto 5397 – 0314241, og skal ske  senest den 28. februar 2018. Husk kvittering for indbetalt beløb. Ønsker du at deltage i lodtrækning på dit deltagerkort, så  anfør ”netbank” i kvitteringsfeltet. Betal evt. via MobilePay på 21 91 73 07 senest torsdag, den 1. marts 2018 kl. 23.59.