En hel weekend på Als med fiskekonkurrence

FISKEWEEKEND SØNDERBORG

 

FISKEWEEKEND

Konkurrencereglerne:

Start, slut, fiskevande:

Fiskekonkurrencen starter fredag kl. 00.00 og slutter søndag kl. 16.30.
Fisk fanget på lovlig vis fra bred, strand, mole, kajanlæg eller bro i et af følgende fiskevande kan deltage:
Kysten rundt St. Okseø, Als, Barsø og Årø samt den jyske østkyst fra den dansk/tyske grænse til Kolding Havn.
Fangstredskaber må kun være stang, hjul, line og kunstig eller naturlig agn.
Fisk fanget fra båd, flydering og lign. kan ikke deltage.

Deltagerkort:
Deltagerkort kan indtil konkurrencestart købes hos MacNab, hos Brag Søsport og Fiskeriartikler samt hos P & G Fishing i Sønderborg eller indløses ved indbetaling til Kreditbanken reg. nr. 7931 konto 1032712, hvor kvittering for indbetaling så gælder som deltagerkort.
Ved indbetaling skal deltagernavn anføres som notat eller på anden måde fremgå af kvitteringen.
Indbetalinger med håndskrevne navne godkendes ikke.

Deltagende fiskearter:
Gruppe 1: Havørred og laks.
Gruppe 2: Regnbueørred.
Gruppe 3: Hornfisk, ising, pighvar, rødspætte, sej, skrubbe, torsk, ålekvabbe.

Mindstemål, vægt, indvejningsregler m.m.:
Mindstemål som angivet i følgende liste.
Ved indvejning nedrundes fiskens længde til nærmeste 0,5 cm og vægten nedrundes til nærmeste 5 g.
I gruppe 3 vægtes arterne indbyrdes i forhold til de efter mindstemålet angivne 100 % vægte.

Havørred: 42 cm (2,5 kg), hornfisk: intet mindstemål (1,0 kg), ising: 25 cm (0,6 kg), laks: 62 cm (5,0 kg), pighvar: 30 cm (2,5 kg), regnbueørred: 42 cm (2,5 kg), rødspætte: 27 cm (1,0 kg), sej: 40 cm (3,0 kg), skrubbe: 26 cm (1,0 kg), torsk: 50 cm (3,5 kg), ålekvabbe: 23 cm (0,5 kg).

Laks og ørred skal desuden udvise et rimeligt forhold mellem længde og vægt.
Minimum for laks er K = 0,9 og for ørred K = 1 efter Fultons formel.
Tabeller og beregningsskemaer kan ses på www.fiskeweekend.dk.
Torsk indvejes opskåret og med alle indvolde fjernet.
Alle andre arter indvejes uopskåret.
Ved ens vægt vinder den korteste fisk.
Alle tilmeldte fisk skal ophænges og udleveres igen efter indvejningens afslutning.
Deltagerkort samt evt. fisketegn skal forevises.
Fangssted skal oplyses evt. indtegnes på kort.
Alle beslutninger træffes suverænt af arrangementsledelsen, der bl.a. har ret til at afvise fisk, også efter at indvejning har fundet sted.
Arrangementsledelsens beslutninger er bindende og kan ikke appelleres.

Præmier m.m.:
Ud over præmierne i præmierækkerne er der for hver dag en ekstrapræmie for flotteste fisk og en miniplakette for største havørred.
Ingen deltager kan vinde mere end en (1) præmie i hver gruppe pr. deltagerkort.
Evt. offentliggjort præmiefordeling er kun vejledende.
Præmierne fordeles endeligt efter arrangementsledelsens skøn søndag efter sidste indvejning.

Indvejning:
På Sønderborg Vandrerhjem, Kærvej 70, 6400 Sønderborg
Fredag + lørdag: kl. 18.30 – 19.00
Søndag: kl. 16.00 – 16.30

Præmieoverrækkelse:
På Sønderborg Vandrerhjem søndag kl. 17.00.
Præmier skal afhentes personligt, hvis ikke andet er meddelt ved indvejningen.
Overskydende eller Ikke afhentede præmier tilfalder foreningen.