International fiskekonkurrence i Kolding

Der er tale om en åben konkurrence, der foregår fra den 5. til 7. oktober, hvor alle kan deltage ved indbetaling af kr. 150,- pr. deltager på giro 1044613.

Deltagerkortet kan indløses på posthuset eller betales hos Kolding Jagt & Fiskeri eller på selve konkurrencedagene i Storhyttens åbningstid. Netbank er ikke gyldig betaling. (Der skal ikke indløses dagkort ved konkurrencen).

• Konkurrenceområde er Harte- Donssøerne, Kolding Å, Kolding Fjord og Lillebælt.
• Konkurrencen strækker sig fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 15.30
• Indvejning i Storhytten, Koldingvej 101, Fiskholm, mellem Kolding og Vester Nebel, lørdag fra kl. 06.00 – 21.00 samt søndag fra 06.00 – 16.00 Karper, samt Gedder over 90 cm skal genudsættes, så det er nødvendigt at kunne opbevarer disse så de vil overleve en genudsætning. Hvis du ikke har udstyr til at transporterer gedder til indvejning i Storhyten, kan du kontakte indvejningsholdet i Storhytens i åbningstid på tlf. 91 19 45 27. Vi vil så komme ud og indveje gedden.
• Konkurrenceledelsens opholdssted er Storhytten.
• Der må kun fiskes med stang og snøre – max én ved åen og max 3 ved søerne, dog kun 2 stænger med levende agn eller dødt agn. Der må ikke fiskes fra båd.
• Der må kun anvendes agnfisk som forefindes naturligt i Harte– Donssøerne.
• Fisk under mindstemål og nedfaldsfisk skal genudsættes.
• Alle tvivlsspørgsmål afgøres af dommerkomiteen. Evt. protester vedrørende fisk afleveres til dommerkomiteen senest søndag kl. 16.15. Protesten skal være skriftligt og vedlagt kr. 100,00, der tilbagebetales såfremt protesten tages til følge.
• Hver deltager kan kun opnå en præmie i hver gruppe.
• Præmieuddeling findes sted i Storhytten søndag kl. 16.45
• Kun fisk fanget efter indløsning af deltagerkort kan indvejes.
• Følgende fiskearter deltager i konkurrencen: Gedde, laks, havørred, bækørred, regnbueørred, brasen, karpe, aborre, sandart, fladfisk og torsk.
• Konkurrencens mindstemål: Gedde 60 cm og gedde over 90 cm skal genudsættes efter vejning, laks 40 cm i ferskvand og 60 cm i saltvand, havørred 40 cm, bækørred 35 cm, regnbueørred 35 cm, karpe 40 cm, aborre 25 cm, sandart 50 cm, fladfisk 27 cm og torsk 40 cm.
• Alle indvejede fisk vil blive mærket.
• Ved vægtlighed er korteste fisk bedst placeret. Er både vægt og længde ens foretages placering ved
lodtrækning.

• Hovedpræmier for Havørred/Laks samt Gedde, er et Gavekort til Kolding Jagt & Fiskeri, på 0,50 kr. gange vægten i gram, f.eks. en Havørred på 10 kg giver kr. 5.000,-
• Der er gratis kaffe og rundstykker lørdag og søndag morgen fra kl. 6.00 til 9.00 i Storhytten.

Vis hensyn
International Fiskekonkurrence tiltrækker mange lystfiskere fra nær og fjern så der er trængsel ved å, søer og kyst i de dage og nætter, hvor konkurrencen afvikles. Det stiller særlig store krav til den enkelte om at vise hensyn, – både til andre lystfiskere og til naturen.
Vi skal derfor især indskærpe følgende overfor deltagerne:
• Gyldigt deltagerkort og Statsfisketegn skal medbringes under fiskeriet og skal på forlangende forevises opsynsmænd eller andre med gyldigt KS-medlemskort.
• Bestemmelserne vedrørende fiskeriet, der fremgår af konkurrencereglerne, skal overholdes.
• Det er ikke tilladt at opslå telte ved fiskevandet. Kun åbne énmands bivvies i naturfarver må benyttes. • Det er ikke tilladt at tænde bål ved fiskevandet.
• Færdsel må kun ske ad de veje, hvor foreningen har færdselsret.
• Parkering må kun finde sted på de anviste P -pladser.
• Hegn og afgrøder må ikke beskadiges.
• Fiskekroge, liner, papir, flasker, fiskeaffald eller andet affald må ikke henkastes i naturen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *