Så må vi fange 7 torsk om dagen fra 1. januar

17-10-2018 – Stor tak til Fiskeriminister Eva Kjer Hansen skal lyde fra denne side.
 
Både på vegne af lystfiskerne og dem, der lever af at sejle ud med lystfiskerne. Fra at der må fanges hhv. 3 og 5 torsk om dagen, er kvoten fra 1. januar nu på hele 7 torsk om dagen pr. lystfisker hele året igennem.
 
Torskekvoten i Østersøen har været kraftigt reduceret de seneste år fordi bestanden har haft det svært. Nu har torskebestanden i den vestlige Østersø det så godt, at kvoten kan øges markant og at lukkeperioden ophæves. Kvoten øges med 70 % i forhold til i år, og den lukkeperiode, der har været indført de sidste par år i februar og marts videreføres ikke i 2019.
Pga. den begrænsede bestand har der de seneste år været en såkaldt ”baglimit” for lyst- og fritidsfiskere, da det blev besluttet, at dette fiskeri også skulle bidrage til beskyttelsen af bestanden. Det har betydet, at lyst- og fritidsfiskere maksimalt har måtte fange 5 torsk per dag (per mand/kvinde) – og i lukkeperioden – altså i februar og marts – kun 3 torsk om dagen.
 
Det har været svært for de erhvervsdrivende – turbådsejerne – der lever af at tage turister med ud og fange torsk. Særligt i Helsingør og på Lolland har der været fokus på den udfordring.
 
Fra og med næste år må lyst- og fritidsfiskere fange op til 7 torsk om dagen per person.
 
Erik Egvad Petersen – Jeg er derude….