Fødevareminister sætter gang i debat om fremtidens fiskeri i Østersøen

Torsk og sild er i kritisk tilbagegang i Østersøen, hvilket rammer fiskere og følgeerhverv økonomisk. Stort dialogmøde skal resultere i handlingsplan for fremtiden for fiskeriet.

Fødevareminister Mogens Jensen kickstarter i dag med et stort dialogmøde i Eigtveds Pakhus i København en vigtig debat om fremtidens fiskeri i Østersøen.

Lave kvoter igennem flere år på grund af kritisk tilbagegang i torske- og sildebestand udfordrer både erhvervsfiskeri og det rekreative fiskeri økonomisk med faldende indtægter og færre lystfiskerturister til at fiske efter torsk.

Derfor samler ministeren nu repræsentanter fra erhvervsliv, forskerverdenen, kommunerne, de grønne organisationer samt politikere for at lægge grunden til en handlingsplan for fremtidens fiskeri i Østersøen.

– Igennem flere år er torske- og sildebestandene omkring Bornholm, sydhavsøerne og langs den sjællandske østkyst svundet alvorligt ind, uden at vi helt ved hvorfor. Selvom fiskeripresset er lettet betydeligt siden 2000, og kvoterne er de laveste i mange år, står vi i en alvorlig situation, hvor fremtiden for fiskeriet i Østersøen er usikkert. Derfor må vi i fælleskab finde på nye løsninger, understreger Mogens Jensen i en pressemeddelelse i dag.

Ministeren har netop bebudet en kommende kompensationsordning på ti mio. kr. til de fiskere, der fanger torsk og sild i Østersøen. Det giver dem mulighed for at søge midler til at dække økonomiske tab.

– Vi skal skabe forudsætningerne for, hvordan det lokale fiskeri kan være med til at styrke de forskellige lokalområder rundt om i Østersøen. Jeg ser frem til at høre forskellige perspektiver på den alvorlige situation, siger ministeren, der forestiller sig at høre forslag til at fiske efter nye arter som fx strandkrabber, nye innovative samarbejdsplaner mellem kokke, fiskere og lokale spisesteder, men også konkrete forslag som fx ombygninger af havne og fiskefabrikker.

Efter dagens dialogmøde er det planen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal levere bidrag til en handlingsplan for det fremtidige fiskeri i Østersøen. Den endelige handlingsplan forventes klar efter sommeren, hvor den skal drøftes politisk.

TID OG STED:
Mødet finder sted i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1401 København K, fra kl. 10-14.30. Der vil være mulighed for at tage fotos, og pressen er velkommen.

FAKTA: 
• En rapport fra Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) beregnede i 2019, at indtægterne for de danske fiskere i Østersø-området ville reduceres fra 286 mio. kr. til 241 mio. kr., hvis kvoterne ved EU-forhandlingerne blev sat så lavt, som det var forventet på daværende tidspunkt.
• Kommissionen havde bl.a. foreslået at reducere torskekvoterne i den vestlige Østersø med 68 procent og sildekvoterne med 71 procent. Forhandlingerne endte for Danmarks vedkommende med, at torskekvoten bliver reduceret med 60 procent, og sildekvoten bliver reduceret med 65 procent.
• IFRO-rapporten fra 2019 pegede især på, at det var de mindre fartøjer under 15 meter, der ville få udfordringer på grund af de lave kvoter, da det er sværere at lægge fiskeriet om efter andre arter for mindre fartøjer.
• Det rekreative fiskeri er også udfordret af kvoterne, idet der i 2020 må tages fem torsk med hjem pr. dag. Dog kun ud til 4-sømilegrænsen i område 24. Sidste år var tallet syv. I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *