Fisketegnet – her kan du købe det…

Lyst- og fritidsfiskeri

 

I Danmark er der mellem 200.000-300.000 lyst- og fritidsfiskere. Det eneste sted man må fiske uden det obligatoriske fisketegn er i P&T-søerne.

 

Køb og salg af fisketegn
Du kan købe fisketegn online på www.fisketegn.dk.
Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst. Derudover skal du være opmærksom på en række regler, du skal overholde. Det er både regler specielt for lyst- og fritidsfiskere og regler, som gælder for alt fiskeri.

 

For en lang række fiskearter er der indført et mindstemål, og/eller en fredningstid i den periode, hvor fiskene er samlet for at gyde. Formålet er at sikre, at fiskene kan nå at gyde og derved opretholde en bestand.
Fredningsbælter og særlige lokale regler
Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske, dér hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde.
Spørgsmål og svar om max. 5 torsk om dagen
Lyst- og fritidsfiskeri (stang og amatørfiskere med max. 3 garn) i vestlige Østersø gældende fra 1. januar 2017 – max. fem torsk om dagen, dog kun tre torsk om dagen i februar og marts.
(Vedtaget på rådsmødet for landbrug og fiskeri i 2016, og forlænget til også at gælde i 2018, ved rådsmøde den 27. oktober 2017 (RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1970 artikel 7)).
Kilde: Fisketegn.dk