Breaking: Ny torskekvote for lystfiskere fra 1. januar

15-10-2019 – Ny torskekvote for lystiskere i 2020 – 5 torsk om dagen

Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne
Forhandlingerne om næste års fiskekvoter i Østersøen er netop færdige. Kvoterne blev en smule større, end der var lagt op til fra EU-Kommissionen. Fiskekvoterne sikrer balance mellem hensyn til fiskebestandenes udvikling og fiskerierhvervet.

15. oktober 2019

Torskekvoten for lystfiskere går ned fra 7 torsk om dagen til 5 torsk om dagen fra 1. januar 2010. Foto: Erik Egvad Petersen

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er netop forhandlet på plads mellem EU-medlemslandene og EU-Kommissionen ved ministerrådsmødet i Luxembourg.
Og nedgangen i de danske fiskekvoter i Østersøen blev mindre, end der var lagt op til fra Kommissionens side. Kommissionen havde bl.a. foreslået at reducere torskekvoterne i den vestlige Østersø med 68 procent og sildekvoterne med 71 procent.
For Danmark betyder dagens forhandling, at torskekvoten bliver reduceret med 60 procent, og sildekvoten bliver reduceret med 65 procent.
– Jeg er godt tilfreds med, at vi har fundet et kompromis, hvor fiskebestandene år gode betingelser for at vokse, samtidig med Østersøfiskerne kan fortsætte med at fiske. Fiskerne skal leve af at fiske, men det kan de kun, hvis der også er fisk at fange de kommende år. Det har været svære forhandlinger og en kompliceret opgave at finde den rette balance mellem bæredygtige fiskebestande og hensynet til fiskerierhvervet. Med de vedtagne kvoter har vi ramt en god balance, siger fiskeriminister Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

– Vi er landet et sted, hvor vi får en miljømæssig forsvarlig forvaltning af fiskeriet og naturligvis holder os inden for den biologiske rådgivning og forvaltningsplanen for vestlig sild, hvilket var det mandat som regeringen havde bedt Folketinget om at få med. Fiskeriet er fortsat udfordret i Østersøen, for bestandene er små, og vi skal passe godt på de fisk, vi har, siger Mogens Jensen.

Lægger op til dialog
– Kvoterne er altafgørende for fiskerne, og særligt fiskere med mindre fartøjer er påvirket af nedgangen i kvoterne i Østersøen. Jeg vil allerede i efteråret invitere til en bred dialog om, hvordan vi skaber rammerne for fremtidens fiskeri i Østersøen, og hvordan fiskeriet skal udvikle sig, siger Mogens Jensen.
Udover fiskekvoter til erhvervsfiskerne blev det også forhandlet, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med hjem pr. dag. Her blev ministerrådet enige om at hæve det oprindelige forslag fra to til fem torsk pr. dag, hvilket var en dansk mærkesag.
Desuden blev den foreslåede lukkeperiode for torskefiskeriet på tre måneder sat ned til to måneder (februar og marts). I lukkeperioden må lystfiskerne tage to torsk om dagen i område 22 og 23 og inden for fire sømil i område 24 i perioden februar og marts.

FAKTA:
Kvoter for den vestlige Østersø 2020:
Torsk: 3.806 ton (-60 procent, oprindeligt forslag -68 procent)
Sild: 3.150 ton (-65 procent, oprindeligt forslag -71 procent)
Rødspætte: 6.894 ton (-32 procent, oprindeligt forslag -32 procent) (hele Østersøen)
Brisling: 210.147 ton (-22 procent, oprindeligt forslag -25 procent)(hele Østersøen)

Lystfiskeri efter torsk: I 2020 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun ud til 4 sømilgrænsen i område 24 (Vestlige Østersø) . (i 2019 var tallet syv, og det oprindelige forslag lød på to.) I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem.
Lukkeperiode (område 22 og 23): I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for de mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.
Lukkeperiode (område 24): I juni og juli er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse for de mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *