ud med snøren...

ud med snøren

Baggrunden for www.fiskevandeidanmark.dk er mine bøger fra 1990“ erne. Muren mellem DDR og Forbundsrepublikken Tyskland var lige blevet væltet af DDR` s egen befolkning. Med eet slag 17 millionere tyskere, der hungrede efter at komme ud og rejse. Her kom ideen til “Angelgewässer in Dänemark” på dansk “Fiskevande i Danmark” med oversigter over fiskevande – søer – åer – kyststrækninger og havfiskeri. Masser af tips. Og samtidig også overnatningsmuligheder og grejforhandlere. 

Udgivelsen blev en succes. ´Det var før den digitale verden fik slukket for mere end halvdelen af samtlige trykkerier. 

                            Erik Egvad Petersen

Mobiludgaven er klar

Med www.fiskevandeidanmark.dk er udgaven altid aktuel og opdateret. Tjek altid her – NYT
Samarbejde med de sociale medier – Facebook – Twitter – Instagram og Google My Business. 

Fra fisken er fanget i Mjøls Lystfiskeri og Simons P&T på Sjælland til den dukker op på hjemmesider og Facebook går der kun sekunder i dag. Sådan startede det også i halvfemserne med TDC“ s satsning Opasia Lystfiskeri. Når M/S Mik Pedersen og M/S Rosita dukkede op i havnen, så gik der under en time før fangstmeldingen var på Opasia. Kanon i en tid med FiskeAvisen, Sportsfiskeren og Fisk og Fri, der udkom een gang om måneden.

Oplysningerne skal ud til lystfiskerne

Intet er mere trættende end mangel på information. Det gælder naturligvis også for lystfiskerne. Hvor står silden lige nu? Fanger de store torsk og sej på det Gule Rev lige nu? Hvad med Hvide Sande? Her fisker de fleste efter sild, men om sommeren kan man komme med lystfiskerkutteren efter makrel og torsk. Det Hvide Rev ligger ude foran Hvide Sande. Og byen har vel nok den mest brugervenlige havn med toiletter og rensemuligheder, der får andre havne til at blegne.