Ålen er fredet fra 1. december

28-11-2019 – Det erhvervsmæssige og rekreative ålefiskeri i saltvand lukker den 1. december 2019 til den 29. februar 2020. Det melder Fiskeristyrelsen ud.

For at genoprette bestanden af europæisk ål lukkes det erhvervsmæssige og rekreative (med stang og snøre/lystfisker) og (amatørfiskere) ålefiskeri i saltvand i tre måneder. Lukkeperioden gælder i hele landet.

For at bidrage til genopretning af bestanden af den europæiske ål besluttede EU-Kommissionen i december 2018at indføre en lukkeperiode i samtlige EU-medlemslande for det erhvervsmæssige fiskeri efter ål i saltvand. Lukkeperioden videreføres i 2019 og omfatter nu også det rekreative fiskeri. I Danmark er det besluttet, at lukkeperioden begynder den 1. december 2019 og slutter den 29. februar 2020.

Alle fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke disse. Desuden skal både erhvervs- og fritidsfiskere nu føre og indsende lagerlister til Fiskeristyrelsen.

Lukkeperioden finder sted på den tid, hvor ålen vandrer fra vores farvande til Sargassohavet for at gyde. Fiskere, der bedriver erhvervsmæssigt ålefiskeri i saltvand, skal derfor bjærge deres redskaber, eller indrette redskaberne, så de ikke kan fange ål, inden den 1. december. Hvis ål måtte blive fanget i redskaber, som er indrettet til ikke at fange ål, skal ålene straks genudsættes. Fritidsfiskere i saltvand må ikke anvende ruser i lukkeperioden.