Åbent brev til miljøministeren: Lad os stå sammen om naturen i Lillebælt

Vi skal stå sammen om at passe på Lillebælt. Sådan lyder budskabet fra borgmestrene omkring Lillebælt i et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin.

Der er liv og fisk i bæltet, men iltsvind, store udsving i arterne og forandringer i bæltets økosystem skal undersøges nærmere, så Lillebælt også i fremtiden er et farvand, der er kendetegnet ved en vrimmel af liv og biodiversitet – til gavn for både borgere, turisme og erhvervslivet ved bæltet.

Derfor opfordrer borgmestrene ministeren til at afsætte ressourcer og styrke kommunikation og samarbejde om naturen ved Lillebælt.

Kommunerne er parate til at hjælpe med administration, fundraising, kontakt til frivillige og formidling.

Åbent brev

Opfordring fra Lillebælts borgmestre – Lad os sammen hjælpe Lillebælt

Kære Lea Wermelin

Fra broerne i nord til Kegnæs i syd er der stigende folkelig opmærksomhed på Lillebælts havmiljø. Det er der også hos os. Hos kommunerne som er bundet sammen af Lillebælt.

Vi håber, at staten, og du som miljøminister, deler denne opmærksomhed, og at du, ligesom os, kan se potentialet og nødvendigheden i at styrke natur og biodiversitet i et af Danmarks vigtigste farvande med den kommende natur- og biodiversitetspakke.

Det kystnære hav har nemlig stor betydning. Både friluftsliv, erhvervsfiskeri, turisme og transport er afhængig af Lillebælt. Den erkendelse har fået en større gruppe borgere til at samle sig i en gruppe kaldet: Hjælp Lillebælt.

Derudover har vi – i kommunerne – selv taget teten og gjort noget for havmiljøet. Vi har søgt fonde til at genetablere stenrev, plante ålegræs og til mere forskning, så vi kan blive klogere på, hvordan vi beskytter bæltet.

Vi gør en stor indsats i at formidle havet og dets værdier til borgerne, så vi øger kendskabet og ansvarligheden for vores natur. Det er alt sammen tiltag, som ellers ikke er kommunernes ressort, men som vedrører havet – statens ansvarsområde. Vi gør det alligevel, fordi det er nødvendigt med et nyt fokus på havet.

Vi oplever store iltsvind. Døde fisk. Manglende fangst af især torsk og fladfisk. Turbåde der må lukke og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur, og så store ressourcer, er truet. Og det samme er de borgere og det erhverv, som lever af og med bæltet.

Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

I Lillebælt er der specifikt et stort Natura 2000 område, som er rygraden i vores nationale naturindsats. Samtidig skal vi arbejde for FN’s verdensmål og sikre social og økonomisk bæredygtighed. Et fælles fokus på Lillebælt fra stat, kommuner, erhverv og borgere kan være et både visionært og godt eksempel for resten af landet – ja hele verden – på hvordan vi sammen kan forvalte et marint naturområde på en bæredygtig måde.

En bæredygtig forvaltning af Lillebælt skal være baseret på en løbende vurdering af miljøtilstanden og dermed effekten af de iværksatte beskyttelsestiltag. Tiltagene justeres på baggrund af udviklingen af miljøtilstanden. Denne type forvaltning er baseret på kommunikation mellem forvaltere, videnskabsfolk, myndigheder og brugere af økosystemet.

Vi opfordrer nu miljøministeren til at afsætte ressourcer og øge kommunikation mellem de mange aktører. Hvis vi stiller et fælles hold, kan vi sammen undersøge:
Hvad problemerne er, og hvilke sammenhænge er der i økosystemet i Lillebælt?
Hvordan vi løser problemerne?
Kommunerne er parate til at hjælpe med administration, fundraising, kontakt til frivillige og formidling. Og ikke mindst borgerne er parate til frivilligt at hjælpe til.

Vi håber meget, ministeren er med på denne enestående mulighed for, at vi sammen kan investere i vores og havmiljøets fremtid.

Med venlig hilsen borgmestrene ved Lillebælt

Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
Søren Steen Andersen, Assens Kommune
Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
Jørn Pedersen, Kolding Kommune
Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune
Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Ole Wej Petersen, Ærø Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *